English to Urdu Sentences

English to Urdu Sentences | Spoken English Set 22, With PDF

English to Urdu Sentences Spoken English 22

English to Urdu Sentences Spoken English 22

  1. Main nay apna waada pura kar diya.
  2. Kaam kartay tu ise mout parti hai.
  3. Mera matlib ye nhi tha.
  4. Khuda kay ghar main dair hai magar andar nhi.
  5. Tum kabi meray kaam nhi atay.
  6. Tum mere bat suntay he kaha ho.
  7. Dekho tum mujh say pheto gay.
  8. Wo tu bs apnay din puray kar raha hai.
  9. Party kab day rahay ho.
  10. Main tumhari buri harkuton say khob waqaf hun.

Download English to Urdu Sentences | Spoken English Set 22 in PDF Here

Leave a Comment