English to Urdu Sentences

English to Urdu Sentences | Spoken English Set 23, With PDF

English to Urdu Sentences Spoken English 23

English to Urdu Sentences Spoken English 23

  1. Tum ye baat payar say be tu khe saktay thay.
  2. Tum mere barabri nhi kar saktay.
  3. Main itni dor nhi jaon ga.
  4. Jaldi he kiya hai?
  5. Itni se jah ghaz bar ki zuban.
  6. Main is ki baton main a gia.
  7. Main tumhain tana nhi mar raha.
  8. Khnay say koi kunvey main nhi gir parta.
  9. Ao gham lagain.
  10. Mujhe nend a rahe hai.

Click below to Download English to Urdu Sentences | Spoken English Set 23 in PDF Here

Leave a Comment