Riddles in Urdu Urdu Paheliyan

Paheliyan bujho to jane with answer | new paheliyan bujho to jane

Paheliyan bujho to jane with answer

Paheliyan bujho to jane with answer | new paheliyan bujho to jane

Urdu paheliyan – Paheliyan bujho to janeAnswer
Kiya app jantay hain kay dunya ki wo konse ese chez hai ju kay khod tu aik jaga par rahti hai aur dosron ko manzil par lay jati hain?Road khod tu aik jaga par rahti hai aur dosron ko manzil par lay jati hain

Paheliyan bujho to jane with answer new paheliyan bujho to jane

Leave a Comment