Difficult Riddles in urdu for genius | Riddles with answers in urdu

Difficult Riddles in urdu for genius | Riddles with answers in urdu

Urdu Riddles Answer
Jhot bolnay par hamray jism ka kon sa hissa garam ho jata hai? Jhot bolnay par Naak garam ho jata hai.
difficult riddles with answers in urdu

difficult riddles with answers in urdu —– Jhot bolnay par hamray jism ka kon sa hissa garam ho jata hai?

mind riddles in urdu with answer

Mind riddles in urdu with answer —– Jhot bolnay par Naak garam ho jata hai.

Add Comment