Very Detective riddles in urdu with answer | 7 second riddles in urdu 2020

Urdu paheliyan Answer
Wo kiya hai ju gareeb phenk detay hai aur ameer jeab main rakh letay hain? Beheti ho naak gareeb phenk detay hai aur ameer jeab main rakh letay hain.
Riddles in urdu for genius

Riddles in urdu for genius —- Wo kiya hai ju gareeb phenk detay hai aur ameer jeab main rakh letay hain?

Riddles in urdu with answers

Riddles in urdu with answers —- Beheti ho naak gareeb phenk detay hai aur ameer jeab main rakh letay hain.